על המלחמה

סדרת הקרב - מבצע ״חובק עולם״

August 25, 2022 המכללה לפיקוד טקטי Episode 29
סדרת הקרב - מבצע ״חובק עולם״
על המלחמה
More Info
על המלחמה
סדרת הקרב - מבצע ״חובק עולם״
Aug 25, 2022 Episode 29
המכללה לפיקוד טקטי

Send us a Text Message.

ב 19 בספטמבר 1996 יצאו לוחמי יחידת ״אגוז״ למבצע ״חובק עולם״, בסמוך למוצב סוג׳וד שבאזור הביטחון, על מנת לפגוע במחבלי החיזבאללה. מה היו לקחי המבצע? כיצד הוא הסתבך? מה היו הגישות השונות כבר בנוהל-הקרב באשר לאופי הפעילות הנדרש במבצע? מד״ר המלט״ק משוחח על ״חובק עולם״ עם סרן גלעד, מיחידת אגוז.

Show Notes

Send us a Text Message.

ב 19 בספטמבר 1996 יצאו לוחמי יחידת ״אגוז״ למבצע ״חובק עולם״, בסמוך למוצב סוג׳וד שבאזור הביטחון, על מנת לפגוע במחבלי החיזבאללה. מה היו לקחי המבצע? כיצד הוא הסתבך? מה היו הגישות השונות כבר בנוהל-הקרב באשר לאופי הפעילות הנדרש במבצע? מד״ר המלט״ק משוחח על ״חובק עולם״ עם סרן גלעד, מיחידת אגוז.