על המלחמה

סדרת הקרב - מבצע ״חובק עולם״

August 25, 2022 המכללה לפיקוד טקטי Episode 29
על המלחמה
סדרת הקרב - מבצע ״חובק עולם״
Show Notes

ב 19 בספטמבר 1996 יצאו לוחמי יחידת ״אגוז״ למבצע ״חובק עולם״, בסמוך למוצב סוג׳וד שבאזור הביטחון, על מנת לפגוע במחבלי החיזבאללה. מה היו לקחי המבצע? כיצד הוא הסתבך? מה היו הגישות השונות כבר בנוהל-הקרב באשר לאופי הפעילות הנדרש במבצע? מד״ר המלט״ק משוחח על ״חובק עולם״ עם סרן גלעד, מיחידת אגוז.