על המלחמה

7 - מתקפת הטט - כיצד האמריקאים הופתעו, וניצחו, אבל הפסידו את הקמפוסים

March 28, 2024 המכללה לפיקוד טקטי Episode 2
7 - מתקפת הטט - כיצד האמריקאים הופתעו, וניצחו, אבל הפסידו את הקמפוסים
על המלחמה
More Info
על המלחמה
7 - מתקפת הטט - כיצד האמריקאים הופתעו, וניצחו, אבל הפסידו את הקמפוסים
Mar 28, 2024 Episode 2
המכללה לפיקוד טקטי

Send us a Text Message.

שנת הקוף. הפרק יבחן את מתקפת הפתע הקומוניסטית בראשית 1968, מתקפת הידועה בשם – מתקפת טט. הפרק יחל בדיון על האסטרטגיה שעיצב מפקד צבא צפון וייטנאם, הגנרל ג'יאפהמתקפה הייתה כישלון צבאי חרוץ מבחינת הקומוניסטים אך ניצחון תעמולתי גדול. ארצות הברית החלה להפסיד בסאלון ולא בג'ונגלים. כתוצאה מכך הודיע ג'ונסון כי לא יתמודד שוב לנשיאות ובמקביל החלה להתגבר פעולותיהן של תנועות המחאה בתוך ארצות הברית. כמו כן יעסוק הפרק במלחמה בוייטנאם בהמשך שנת 1968 וניסיונותיו הנואשים של ג'ונסון לסיים את המלחמה בשארית כהונתו. נושאים נוספים שיידונו בפרק יהיו: כיצד המורל בבית מעצב את גורל המלחמה, ולא שדה הקרב. ומה תפקיד הטכנולוגיה בניצחון ובהפסד?

בפרק זה ראיין המדריך הראשי של המכללה סא"ל במיל גדעון שרב את ד"ר טל טובי מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן 

סדרת פודקאסטים זו הופקה על ידי תמיר דורטלShow Notes

Send us a Text Message.

שנת הקוף. הפרק יבחן את מתקפת הפתע הקומוניסטית בראשית 1968, מתקפת הידועה בשם – מתקפת טט. הפרק יחל בדיון על האסטרטגיה שעיצב מפקד צבא צפון וייטנאם, הגנרל ג'יאפהמתקפה הייתה כישלון צבאי חרוץ מבחינת הקומוניסטים אך ניצחון תעמולתי גדול. ארצות הברית החלה להפסיד בסאלון ולא בג'ונגלים. כתוצאה מכך הודיע ג'ונסון כי לא יתמודד שוב לנשיאות ובמקביל החלה להתגבר פעולותיהן של תנועות המחאה בתוך ארצות הברית. כמו כן יעסוק הפרק במלחמה בוייטנאם בהמשך שנת 1968 וניסיונותיו הנואשים של ג'ונסון לסיים את המלחמה בשארית כהונתו. נושאים נוספים שיידונו בפרק יהיו: כיצד המורל בבית מעצב את גורל המלחמה, ולא שדה הקרב. ומה תפקיד הטכנולוגיה בניצחון ובהפסד?

בפרק זה ראיין המדריך הראשי של המכללה סא"ל במיל גדעון שרב את ד"ר טל טובי מהמחלקה להיסטוריה כללית באוניברסיטת בר אילן 

סדרת פודקאסטים זו הופקה על ידי תמיר דורטל