על המלחמה

סדרת הקרב - 9 - הקרב על שדה התעופה בדונייצק

November 08, 2020 המכללה לפיקוד טקטי Episode 20
סדרת הקרב - 9 - הקרב על שדה התעופה בדונייצק
על המלחמה
More Info
על המלחמה
סדרת הקרב - 9 - הקרב על שדה התעופה בדונייצק
Nov 08, 2020 Episode 20
המכללה לפיקוד טקטי

Send us a Text Message.


הקרבות על השליטה בשדה התעופה של דונייצק, מחוז דונבאס במזרח אוקראינה, התחוללו ממאי 2014 ועד ינואר 2015 בין כוחות צבא אוקראינה, לבין מיליציות פרו-רוסיות (בדלנים) במימון ובחימוש רוסי. 
בקרבות אלו באה לידי ביטוי ברמה האסטרטגית  ״דוקטרינת גרסימוב״ (על שמו של רמטכ״ל רוסיה, ולרי גרסימוב) אודות ״המלחמה ההיברידית״. 
ברמה הטקטית ניתן לזהות פעולה רב-מימדית, ותמרון משולב של אש, תמרון, אוויר, סייבר, ספקטרום ותודעה. 
יש מה ללמוד.

Show Notes

Send us a Text Message.


הקרבות על השליטה בשדה התעופה של דונייצק, מחוז דונבאס במזרח אוקראינה, התחוללו ממאי 2014 ועד ינואר 2015 בין כוחות צבא אוקראינה, לבין מיליציות פרו-רוסיות (בדלנים) במימון ובחימוש רוסי. 
בקרבות אלו באה לידי ביטוי ברמה האסטרטגית  ״דוקטרינת גרסימוב״ (על שמו של רמטכ״ל רוסיה, ולרי גרסימוב) אודות ״המלחמה ההיברידית״. 
ברמה הטקטית ניתן לזהות פעולה רב-מימדית, ותמרון משולב של אש, תמרון, אוויר, סייבר, ספקטרום ותודעה. 
יש מה ללמוד.